การทดลองวัคซีนโควิด-19ผ่านระยะที่3
Covid-19

การทดลองวัคซีนโควิด-19ผ่านระยะที่3

การค้นพบหลายสิ่งในเดือนพฤศจิกายน เป็นผลจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องของหลายองค์กรในต่างประเทศ ตั้งแต่วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการตรวจหาเชื้อด้วยชุดคิทสำเร็จรูปที่ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ และวัคซีนที่ผ่านการทดลองในคนหมู่มากแล้วจากบริษัท ไฟเซอร์ 6 พฤศจิกายน รายงานจากเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุญาตชุดตรวจชื่อ cPass ที่ผลิตโดยศาสตราจารย์...
Read More
ตามทันโควิด-19 ตุลาคม 2563
Covid-19

ตามทันโควิด-19 ตุลาคม 2563

การรักษา COVID มีการใช้ยา Favipiravir ซึ่งเคยเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ ไข้เหลือง และโรคปากเท้าเปื่อย ได้รับความสนใจอย่างมากในการนำมารักษา COVID ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ RNA Polymerase ที่ช่วยลดการเพิ่มจำนวนไวรัส และเป็นยาที่รับประทานได้ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อทานในปริมาณค่อนข้างสูง...
Read More
ตามทันโควิด-19 กันยายน 2563
Covid-19

ตามทันโควิด-19 กันยายน 2563

จากการที่มีการระบาดรอบสอง รวมถึงการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเข้าถึง 33 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน โดยมีผู้ที่หายแล้วประมาณ 25 ล้านคน...
Read More
ความปลอดภัยในการบินหลังโควิด-19
Covid-19

ความปลอดภัยในการบินหลังโควิด-19

การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเดินทางบนเครื่องบินอย่างปลอดภัย ซึ่งหลังเหตุการณ์ 911 ก็มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำขึ้นเครื่องบิน การกันน้ำ และน้ำยาต่าง ๆ แต่ในระหว่างที่มีการระบาดของ COVID -19 อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วง เช่นเดียวกับการเดินทางบนรถโดยสารสาธารณะ นอกเหนือจากการเร่งพัฒนาวัคซีน ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีผลในการทำลายเชื้อที่มีอยู่ในอากาศระหว่างที่เดินทางทางอากาศอยู่...
Read More
การตั้งรับระบาดรอบสองของโควิด-19
Covid-19

การตั้งรับระบาดรอบสองของโควิด-19

หลายฝ่ายกังวลต่อการระบาดรอบสองของ COVID-19 ในประเทศไทย และเกรงว่าการระบาดนั้นจะส่งผลรุนแรงคล้ายกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนที่ทำให้คนเสียชีวิตมากกว่ารอบแรก แต่ในยุคปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก การระบาดระลอกใหม่ นักวิชาการหลายรายเชื่อว่ามีแน่ อาทิ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ฯลฯ และน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายน ของปี...
Read More
การดูแลนักเรียนหลังปลดล็อกดาวน์
Covid-19

การดูแลนักเรียนหลังปลดล็อกดาวน์

การติดเชื้อในเด็ก จะมีอาการน้อยมาก 40 % มีอาการไข้ และ50 % มีอาการไอ เด็กติดเชื้อเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการระบาดเงียบในโรงเรียน เขาไม่มีอาการมากแต่พวกเขาจะนำเชื้อไปสู่ผู้ใหญ่ในบ้าน ซึ่งเป็นปู่ย่าตายาย โดยผู้สูงอายุนั้นจะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ง่าย การป้องกันการติดเชื้อในเด็กเพื่อปกป้องผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเดียวกัน...
Read More