กรุณาโอนเงินมาที่ :
    บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 059-3-43490-7
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาดาวคะนอง
    ชื่อบัญชี สมาคมเทคโลยีสุขภาพไทย

    กรุณากรอกข้อมูลเพื่อทำทะเบียนสมาชิก