แหล่งเรียนรู้

AI FOR HEALTHCARE

อ่านบทความ

COVID-19

อ่านบทความ

HEALTH KNOWLEDGE

อ่านบทความ

สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

อาคารสินสาธรชั้น 25, 77/102-103 ถนนกรุงธนบุรี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

📞 :  028785550     ✉ : info@thaihta.org

YouTube : Thai Health Technology Association

Facebook : สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย

ติดต่อเรา