การให้ความรู้ครูเกี่ยวกับโควิด-19

การป้องกันการเจ็บป่วยที่ดีที่สุด คือไม่ไปสู่กิจกรรมเสี่ยง ไวรัสนี้ติดต่อผ่านคนสู่คน จึงไม่ควรอยู่ใกล้กันเกินกว่า 6 ฟุต หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคนไอ ถ้าเผชิญคนไอให้ใส่หน้ากาก และล้างมือบ่อย ๆ ไม่นำมือมาที่หน้า จมูก และปาก เมื่อไม่สบาย และมีไข้ ไม่ควรมาโรงเรียน ควรพักสังเกตอาการตนเองที่บ้าน การใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าได้ แต่ต้องถอดเก็บอย่างสะอาดเมื่อทานอาหาร และนำมาใช้ใหม่ได้ ภายในวันเดียวกันควรมีอย่างน้อย 2 ผืน

การดูแลสุขอนามัยของครู

เมื่อเป็นหวัด มีไข้ เวลาอยู่บ้าน

 • ควรปิดหน้ากากผ้า เพื่อลดการกระจายเชื้อในบ้าน
 • ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการกระจายเชื้อ
 • ไม่จับลูกบิด หรือของใช้ส่วนกลาง ถ้าใช้ให้มีทิชชู่มาคอยกั้น และทิ้งทิชชู่นั้นลงในถังขยะ
 • ล้างวัสดุ และเช็ดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำผสมผงซักฟอก หรือไฮเตอร์ 1:100
 • เสื้อผ้าที่ใช้ ควรซักบ่อย และไม่ปะปนกับคนที่ไม่ป่วยในบ้าน

บทบาทผู้บริหาร

 • มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ผู้ที่มีไข้ในละวัน
 • มีการประสานงาน แพทย์ พยาบาล ในละแวกใกล้เคียง เพื่อรับเด็ก หรือบุคลากรไปดูแลต่อ
 • มีห้องพักเด็กที่ป่วย ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล หรือผู้ปกครอง
 • สนับสนุนมาตรการดูแลความสะอาดส่วนตัว และระยะห่าทางสังคม ตลอดจนไม่ประชุมคนกลุ่มใหญ่ หรือกิจกรรมกลุ่มใหญ่ เช่น กีฬาสี
 • เตรียมการเรียนการสอน แบบสลับ เช่น สลับเช้าบ่าย หรือสลับวันเรียน เพื่อลดความหน่แน่นในโรงเรียน
 • การเตรียมการเรียน การสอบ การค้นคว้าแบบออนไลน์

ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

คนที่ติด COVID มีความหลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ จนถึงป่วยหนัก อาการจะปรากฏใน 2-14 วัน หลังจากได้รับไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ ไอ ไข้ และหายใจลำบาก อาจมีปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ การรับกลิ่นผิดปกติ ให้สงสัยถ้ามีอาการตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป และไปพบแพทย์ หรือโรงพยาบาลทันทีเมื่อ

 • หายใจลำบาก
 • มีอาการเจ็บ หรือแน่นหน้าอกอย่างต่อเนื่อง
 • มีสีคล้ำที่ริมฝีปาก หรือหน้า

เตรียมมาตรการเมื่อมีการระบาด

 • ดูแลความสะอาด และทำความสะอาดโรงเรียนทุกวัน
 • หากมีนักเรียนที่สงสัยป่วย ให้แจ้งผู้ปกครอง และผู้บริหาร รวมทั้งมีระบบติดตามว่าเขาติดเชื้อหรือไม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนนักเรียนทราบ
 • ถ้านักเรียนในโรงเรียนเป็น COVID-19 ให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุข และติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วย
 • เตรียมแผนปิดโรงเรียนชั่วคราว และดูแลบุคลากร

ข้อมูลจาก : นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

(https://minsenconcept.com/การให้ความรู้ครูเกี่ยว/)

Cover designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *