การปลดล็อกดาวน์จากโควิด-19

การปลด lockdown จะเป็นการดำเนินการตามจังหวัด ซึ่งดูจากความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย และทรัพยากรด้านการแพทย์ และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยการเสนอของกระทรวง สาธารณสุข คือ ระดับอ่อน ระดับกลาง และระดับสูง หรืออันตราย ซึ่งแต่ละระดับมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้

แนวทางปลด Lockdown COVID-19

การคงอยู่ของ COVID-19 จะยังคงอยู่กับประเทศไทย คงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนกว่าจะมีวัคซีนใช้ และเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ New Normal

 • การใส่หน้ากากผ้านอกบ้าน การล้างมือบ่อย ๆ
 • การสนับสนุนให้มีคนทำงานจากบ้าน และเหลื่อมเวลา เพื่อให้บริการสาธารณะไม่หนาแน่น
 • การระวังโรคหวัด และไปพบแพทย์เมื่อมีอาการหนัก หรือในคนกลุ่มเสี่ยง

แต่สิ่งที่เกิดต่อมาคือ การคลายมาตรการ Lockdown เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างปกติสุข ซึ่งแนวทางนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และผู้ประกอบการ

ระดับต้น คือ พื้นที่ไม่พบอัตราการติดเชื้อ หรือมีการติดเชื้อในระดับต่ำมาก โดยมีมาตรการ

 • ลดมาตรการภาคบังคับ (จำกัดการเดินทางในประเทศ การปลดเคอร์ฟิว และเปิดสถานที่ประกอบการ โดยเปิดจากสถานที่เสี่ยงต่ำไปหาเสี่ยงสูง)
 • การเตรียมมาตรฐาน สถานประกอบการที่ปลอดภัย คือ ร้านอาหารแบบใดที่ปลอดภัย ฯ
 • การเดินทาง มีการตรวจสอบจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ไปที่เสี่ยงต่ำ เช่น ภูเก็ตที่เสี่ยงสูง ห้ามออกจากจังหวัด หรือให้มีการกักกันสังเกตอาการ การเดินทางแต่ขอให้มีการติดตามอาการตนเอง และป้องกันตนเองสูงสุด ใส่หน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน และไม่ทำกิจกรรมเสี่ยง เช่น ทานอาหารนอกบ้าน
 • การติดตามตัวด้วย application ของ NECTEC หรือหมอชนะ แต่ในไทยไม่สามารถใช้ได้เต็มรูปแบบเท่าไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีน ประเทศเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องขออนุญาต สามารถติดตามมือถือของคนที่สงสัยได้ทันที เราต้องมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการอื่น

ระดับกลาง คือ ระยะที่มีการแพร่ระบาดกว้างขวาง ซึ่งมาในบางจังหวัดที่มีประกาศปิดเมือง มีมาตรการรองรับ คือ

 • ปิดสถานที่เสี่ยงสูง เช่น สนามมวย การรวมตัวทางศาสนา การสังสรรค์ที่ทองหล่อ และทยอยปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำตามมา ถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้
 • การจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด หรือข้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยง
 • การมีเคอร์ฟิวบางเวลา
 • การดูแลของผู้ประกอบการในการดูแลแรงงาน เพื่อไม่ให้มีการติดโรค ซึ่งดูแลถึงที่พักไม่ให้เกิดปัญหาแบบสิงคโปร์

ระดับสูง หรืออันตราย คือ ระยะที่มีการแพร่กระจายสูง คนไข้ล้นโรงพยาบาล เช่น ที่นิวยอร์ก จะต้องมีมาตรการการดำเนินการเป็นส่วน ๆ

 • การมีเคอร์ฟิวเต็มเวลา
 • มาตรการทางสังคม Total Lockdown
 • การระดมสรรพกำลังทางการแพทย์ เพิ่มโรงพยาบาลสนาม
 • การระดมบุคลากรมาจากจังหวัดข้างเคียง มาช่วยรักษา และตรวจสอบโรค เช่น จีน ที่มีการดำเนินการย้ายคนไข้ออกมารักษายังจังหวัดข้างเคียงที่ยังมีศักยภาพเหลือ

ข้อมูลจาก : นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

(https://minsenconcept.com/การปลด-lockdown/)

 

Cover designed by Freepik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *