การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย HTCON2023 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *