สมาคม ThaiHTA ร่วมแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคม ThaiHTA ร่วมแสดงความยินดี ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

สมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ThaiHTA (โดย ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ นายกสมาคมฯ) ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย TDA (โดย ผศ.ดร.ชนิดา ปติการ นายกสมาคมฯ และ ผศ.ดร.สุนาฎ เตชะนาม ที่ปรึกษาสมาคมฯ) ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ Palladium Hall, The Berkeley Hotel Pratunam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *