ศึกษาถึงแนวทางความร่วมมือกับทางโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

ทางสมาคม ThaiHTA ได้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน เพื่อศึกษาถึงแนวทางความร่วมมือกับทางโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ณ พระตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-14.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *