การประชุมกรรมการสมาคม ThaiHTA ครั้งที่ 2/2562

การประชุมกรรมการสมาคม ThaiHTA ครั้งที่ 2/2562 วันอาทิตย์ที่ 3 พย 62
เวลา : 13.00-16.00น.
สถานที่ : ห้องประชุม KX KING ชั้น 12
อาคาร Knowledge eXchange (KX) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ