ปัญญาประดิษฐ์ทางสุขภาพ
AI for Healthcare

ปัญญาประดิษฐ์ทางสุขภาพ

ในปี 2015 เกิดการวินิจฉัยและการรักษาที่ผิดพลาดส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 10 % จากการที่ประวัติทางการแพทย์ที่ไม่สมบูรณ์ แต่การใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นี้อาจจะช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำและรวดเร็วขึ้น โดยจุดเริ่มที่สำคัญคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการรักษามะเร็งเต้านม ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยแม่นยำขึ้นกว่านักพยาธิวิทยาถึง 11 คน...
Read More