ความเป็นมา

เริ่มจากการที่อาจารย์ นักวิจัย แพทย์ วิศวกร และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง ต้องการขับเคลื่อนความร่วมมือร่วมใจกัน ระหว่างบุคลากรสายเทคโนโลยี บุคลากรด้านสายสุขภาพ และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย  จึงได้เรียนเชิญเครือข่ายและสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย  ในวันอังคารที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ข้อบังคับสมาคม

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

วิสัยทัศน์

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

วัตถุประสงค์สมาคม

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

ทำเนียบกรรมการสมาคม

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง