งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022
Thailand and the Drive towards Digital Health Innovation

งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” 

(รูปแบบออนไลน์)

Research Areas

 • AI for HealthcareICT for Healthcare
 • Hospital Information System
 • Medical Image Processing
 • Medical Knowledge-Based System/ Medical Expert System
 • Healthcare Chatbot
 • Telemedicine
 • Medical Devices / Measurement and Instrumentation
 • Medical Informatics
 • Technology for Sport and Exercise Medicine
 • Health Big Data
 • Sonography
 • Radiological Technology
 • Human Kinetics and Health
 • Science in Paramedicine
 • Others Related Health Technology

Important Dates

Paper submission deadline 10 June 2022
   - Full paper   
Notification of paper acceptance  19 June 2022
Camera-ready paper  21 June 2022
Early bird registration  25 May - 20 June 2022
Regular registration 21 - 24 June 2022
Conference date  25 June 2022

 

Registration fees   

Participant Category

Early Bird Registration (THB)

Regular Registration (THB)

การได้รับสิทธิพิเศษ

Authors

 

1. Regular  

              2,000

              2,500

เป็นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทยตลอดชีพ

2. Member

              1,000

              1,500

 

3. Student

                200

                400

 

Non authors

 

4. Non Authors

             2,000

              2,500

เป็นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทยตลอดชีพ

5. Public

                                              Free

 

 

 

Keynote speakers

         

ดร.พีรเดช ณ น่าน

Digital Futurist & ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บรรยายหัวข้อ

"Digital Health Trends"

 

 

 

 

 

คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

บรรยายหัวข้อ

"อัจฉริยภาพของ 5G กับเทคโนโลยีการแพทย์"

 

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

บรรยายหัวข้อ

"ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล กับงานทางการแพทย์"